VARI – produzzjoni teatrali bil-mużika ta’ Vella Gregory

Posted on Apr 8, 2022

275512171_696822641731516_2004891145020209414_n

Dati u Ħin
Il-Ġimgħa 8 ta’ April 2022, 8pm
Is-Sibt 9 ta’ April 2022, 8pm
Il-Ħadd 10 ta’ April 2022, 7pm
It-Tlieta 12 ta’ April 2022, 8pm

L-Erbgħa 13 ta’ April 2022, 8pm
Il-Ġimgħa 15 ta’ April 2022,10.30am
Is-Sibt 16 ta’ April 2021, 8pm

VARI – Lilek Nafek xi Mkien huwa xoghol teatrali makabru li fih il-biżgħat tat-tfulija jitħalltu mal-weġgħat tal-adultezza; fejn is-sagru jinbidel f’inkubu, u l-ġrieħi mill-kustat minflok demm li jifdi jnixxu demm li jkexkex. Imma dan xi jkun: ħolm tat-tfulija jew realtà?

U min huwa dak il-karattru li jiġi u jmur … li jitfaċċa ġo kull ħolma … daqqa bħala t-tabib li jipprova jħaffef it-toqol tas-salib u daqqa bħala s-sakristan li jlibbes l-porpra u l-kuruna tax-xewk tqattar id-demm?

Dan huwa dramm ibbazat fuq in-novella “Vari” ta’ Trevor Żahra li dehret għall-ewwel darba fil-ġabra ta’ novelli LUBIEN fl-1995. Issa tinsab inkluża wkoll fil-ktieb XEMGĦAT li preżentement qed jiġi studjat bħala wieħed mit-testi għal-Livell Avvanzat tal-Malti.

 

‘Vari’ hija ko-produzzjoni ta’ Spazju Kreattiv b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta.

Tim Kreattiv

Script – Trevor Zahra
Production & Direction – Joseph Galea u Carlos Farrugia
Cast – Joseph Galea , Carlos Farrugia, Grecia Bezzina, Christine Francalanza, Petra Camilleri u Alexia Micallef
Music Director – Alex Vella Gregory
Projections – Mad About Video
Lights Design – Adrian D. Bartolo
Technical Operators – Ryan Galea u Holger Camilleri
Stage Manager – Marjana Saliba
Production Assistant – Preston Carbonaro
Make-up – Agnes Pace
Costumes – Carmen Zammit u Carolyne Portelli

Biljetti minn hawn

B’dedikazzjoni lill-memorja ta’ Carmel S. Aquilina.

Leave a Reply